Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej-Curie


WŁADZE UCZELNI

dr hab. Mirosław Cienkowski
Rektor UWMSC
miroslaw.cienkowski@uwmsc.pl

mgr Anna Skłucka
Prorektor ds. Organizacyjnych
anna.sklucka@uwmsc.pl

dr Krzysztof Kandefer
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

krzysztof.kandefer@uwmsc.pl

prof. dr hab. n. med. Marek Kochmański
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

marek.kochmanski@uwmsc.pl

dr inż. Igor Protasowicki
Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
igor.protasowicki@uwmsc.pl

mgr Małgorzata Dawidowska
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa

malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl

mgr Przemysław Żuratyński
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego

przemyslaw.zuratynski@uwmsc.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie