WŁADZE UCZELNI

dr hab. Mirosław Cienkowski
Rektor UWMSC
miroslaw.cienkowski@uwmsc.pl

prof. dr hab. Teresa Bachanek
Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
teresa.bachanek@uwmsc.pl

mgr Anna Skłucka
Prorektor ds. Organizacyjnych
anna.sklucka@uwmsc.pl

mgr Małgorzata Dawidowska
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa

malgorzata.dawidowska@uwmsc.pl

dr n. med. Maciej Cyran
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Ratownictwa Medycznego

maciej.cyran@uwmsc.pl

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie