Zarządzenie Rektora UM MSC w Warszawie w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020


Opłaty za studia dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020


Wpisowe 0 zł!

Opłata za legitymację wynosi 22 zł.


Wpłat należy dokonywać na konto:
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie
pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa:

Nowe konto dla studentów:
ING Bank Śląski S.A.
11 1050 1025 1000 0023 6749 5963

Rachunek walutowy USD:
ING Bank Śląski S.A.
36 1050 1025 1000 0024 2731 2406
SWIFT:INGBPLPW

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie