Projekt: "Kompetentni w obszarze społecznym"


Dodano: 31.10.2017
Informujemy, że Biuro Projektu „Kompetentni w obszarze społecznym” od dn. 02.11.2017 r. będzie czynne we wtorki oraz czwartki w godzinach 16:30-18:30.


SZANOWNA STUDENTKO! SZANOWNY STUDENCIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetentni w obszarze społecznym” realizowanym przez naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym Projektu jest wsparcie w podniesieniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów/tek Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie dwóch ostatnich semestrów studiów kierunku turystyka i rekreacja, pedagogika oraz ekonomia przez udział w kompleksowych szkoleniach i warsztatach. Udział studentów w Projekcie znacznie ułatwi start i rozwój na drodze zawodowej jaką wybiorą po ukończeniu Uczelni.

Projekt jest kierowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów Io i IIo, zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych i dotyczy następujących kierunków kształcenia:

 • Turystyka i Rekreacja
 • Pedagogika
 • Ekonomia

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

 • udział w szkoleniu certyfikowanym z negocjacji - umiejętności nabyte w ramach szkolenia ułatwią Wam pracę w stresie, pod presją czasu, nauczą Was negocjacji z pracodawcą czy klientami.
 • udział w warsztatach kompetencyjnych takich jak:
  • warsztaty w zakresie komunikacji z uczniem/klientem,
  • warsztaty w zakresie międzykulturowości,
  • warsztaty w zakresie zarządzania czasem w obszarze społecznym,
  • warsztaty w zakresie autopromocji i prezentacji multimedialnych w obszarze społecznym,
  • warsztaty w zakresie pracy projektowej w zespołach interdyscyplinarnych w obszarze społecznym .
 • udział w wizycie studyjnej w Niemczech z zapewnionym dojazdem i powrotem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Podczas wizyty studyjnej wzmocnicie swoje kompetencje komunikacyjne, zawodowe i przedsiębiorcze. Będziecie mogli wykorzystać umiejętności nabyte podczas szkoleń, jak i zapoznać się z praktyką stosowaną w zespołach międzykulturowych.
 • udział w warsztatach kompetencyjnych z ekspertem, który odniósł sukces w swojej branży

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie