Nasze atuty

Niskie czesne

Istotnym atrybutem Uczelni Warszawskiej jest niskie czesne. Zaznaczyć należy, że opłaty w tym zakresie charakteryzują się dużą stabilnością mimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Dzięki temu Uczelnia stwarza możliwości podjęcia studiów również przez osoby, które mają niższe dochody. W Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie wszyscy mają równe szanse.

Wysoka aktywność studencka

W Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie działa szereg kół naukowych i kół zainteresowań, w których działalności aktywnie uczestniczą studenci wszystkich kierunków kształcenia. Oprócz kół i organizacji studenckich aktynową działalność na terenie Uczelni prowadzą wydawnictwa studenckie.