Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

  

UWAGA! NOWOŚĆ Zapraszamy!

Projekty badawcze

WYKAZ I OGÓLNA PREZENTACJA TEMATÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

Praca w szkolnictwie wyższym w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych - raport z badania

Raport do pobrania

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej - raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej

raport z badań przeprowadzonych przez zespół:

dr Jakub Jerzy Czarkowski – kierownik zespołu
prof. dr hab. Marian Walczak
dr Wiesław Wojciech Szczęsny
mgr Agnieszka Zielińska
mgr Kamila Janczewska
Współpraca:
Fundacja „Nowoczesne Mazowsze”;
Mazowiecka Fundacja Społeczna


raport do pobrania

I. Wykaz tematów projektów badawczych i ich ogólna prezentacja
1. Praca w szkolnictwie wyższym w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych Szczegóły
dr Krystyna Rybińska

2. Problemy rodziny w XXI wieku – szanse i zagrożenia Szczegóły
dr Iwona Kalinowska-Wiącek

3. Kompetencje społeczne studentów kierunku pedagogika i studentów kierunku ergoterapii, niezbędne w wykonywaniu zawodu
Szczegóły
dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

4. Nauczyciel, wychowawca, edukator Szczegóły
dr Urszula Durlak

5. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych uczniów szkół średnich i studentów w zakresie wiedzy z edukacji prozdrowotnej Szczegóły
dr Urszula Durlak

6. Nauczyciel akademicki w oczach studentów Szczegóły
dr Krystyna Rybińska

7. Wybrane aspekty pełnienia roli studenta na pierwszym roku studiów niestacjonarnych Szczegóły
dr Krystyna Rybińska

8. Współpraca jako kluczowy czynnik rozwoju konkurencyjności w regionie turystycznym Szczegóły
dr Maciej Dębski

9. Kierunki zmian ruchu turystycznego Szczegóły
dr Marek Dembowski

10. Turystyka młodzieżowa w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Uwarunkowania ekonomiczne i pedagogiczno-zdrowotne Szczegóły
dr Ireneusz Michałków

11. Polska – Rosja (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka) Szczegóły
dr Ireneusz Michałków1. Funkcjonowanie osób dorosłych w edukacji realizowanej z wykorzystaniem e-learningu Szczegóły
dr Jakub Jerzy Czarkowski

2. Rola przemocy i agresji w kształtowaniu postaw współczesnej młodzieży Szczegóły
dr Iwona Kalinowska-Wiącek

3. Społeczny obraz rodzinnej pieczy zastępczej Szczegóły
dr Jakub Jerzy Czarkowski

4. Zachowania studentów na platformie MOODLE Szczegóły
dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

5. Studenci polscy i rosyjscy o sobie i swoim życiu Szczegóły
dr Edyta Łyszkowska

6. Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji Szczegóły
dr Ireneusz Michałków

7. Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka)
dr Ireneusz Michałków

8. Aktywność fizyczna Polaków i jej uwarunkowania Szczegóły
dr Elżbieta Biernat


1. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw województwa mazowieckiego Szczegóły
prof. dr hab. Brunon Górecki

2. Wpływ współczesnych przeobrażeń strukturalnych w gospodarce światowej na reorientacje gospodarki polskiej Szczegóły
prof. dr hab. Aleksander Mὒller

3. Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012 Szczegóły
dr Ireneusz Michałków


1. Polityka turystyczna Polski na tle wybranych krajów UE i OECD Szczegóły
dr hab. Hanna Zawistowska

2. Wzrost gospodarczy a współczesne cykle koniunkturalne. Kierunki reorientacji gospodarki polskiej z punktu widzenia zmian w gospodarce światowej Szczegóły
prof. dr hab. Aleksander Mὒller

3. Determinanty wyboru uczelni niepublicznych Szczegóły
dr Zdzisław Sirojć

4. Atrakcyjność Polski Mazowsza i Warszawy. Szanse skutecznej promocji Szczegóły
dr Ireneusz Michałków


 
Centrum Medyczne ZdrowieE-learningObsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW MSC
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Łabiszyńska 25 03-204 Warszawa Tel. (0-22) 675 88 65 , Fax (0-22) 675 88 66

Copyright 2007© 3w-Media [kontakt@3wm.pl]